Thủy Điện Bái Thượng

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin quan hệ Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng được thành lập trên cơ sở thỏa thuận góp vốn thành lập công ty để đầu tư dự án thủy điện Bái Thượng của 03 cổ đông

XEM THÊM »
Scroll to Top