Thủy Điện Bái Thượng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 1. Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện – Xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng khác.
 2. Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
 3. Sản xuất vật liệu xây dựng;
 4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
 5. Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram.
 6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 7. Kinh doanh vật liệu xây dựng.
 8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
 9. Xây dựng nhà các loại;
 10. Thẩm tra các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện.
 11. Các ngành nghề khác đã đăng ký trên ĐKKD.
Scroll to Top