Thủy Điện Bái Thượng

Kết quả sản xuất kinh doanh điện 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với sản lượng điện 28,85 triệu kWh và doanh thu bán điện là 33,08 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, do hồ chứa nước Cửa Đạt tích ở mức cao, thủy điện Cửa Đạt phát điện đều. Lượng nước điều tiết từ thủy điện Cửa Đạt và thủy điện Xuân Minh thuận lợi cho công tác phát điện. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Thủy nông sông Chu tính toán lượng nước về, cân đối nguồn nước đảm bảo đủ nước tưới cho nông nghiệp, đồng thời phát điện tối đa ở giờ cao điểm.

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2019, sản lượng điện của nhà máy là 12,25 triệu kWh/13,28 triệu kWh KH, đạt 92,3% kế hoạch và doanh thu 19,22 tỷ đồng/19,17 tỷ đồng KH, đạt 100,3% kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, công ty đặt kế hoạch sản lượng điện là 15,57 triệu kWh và doanh thu là 13,91 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Scroll to Top