Thủy Điện Bái Thượng

Sản xuất kinh doanh điện năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với sản lượng điện là 30,10 triệu kWh, doanh thu bán điện: 33,01 tỷ đồng.

Trong quý I/2019, sản lượng điện của nhà máy là 5,43 triệu kWh, bằng 18,64% kế hoạch năm. Doanh thu 8,82 tỷ đồng, đạt 106,97% kế hoạch quý I và bằng 26,31% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/05/2019, sản lượng điện của nhà máy là 10,53 triệu kWh đạt 35% kế hoạch năm và doanh thu đạt 16,37 tỷ đồng (đã bao gồm thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác TNN), đạt 48,81% kế hoạch năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Scroll to Top