Thủy Điện Bái Thượng

Day: June 18, 2019

Sản xuất kinh doanh điện năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với sản lượng điện là 30,10 triệu kWh, doanh thu bán điện: 33,01 tỷ đồng. Trong quý I/2019, sản lượng điện của nhà máy là 5,43 triệu kWh, bằng 18,64% kế hoạch năm. Doanh thu 8,82 tỷ đồng, …

Sản xuất kinh doanh điện năm 2019 Read More »

Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018

Năm 2018 là năm có điều kiện khí tượng thủy văn tương đối thuận lợi, mực nước hồ Cửa Đạt cuối năm 2017 ở cao trình 110m (cao trình MNDBT) là điều kiện tốt cho phát điện của Nhà máy thủy điện Bái Thượng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, công ty đã phối hợp …

Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2018 Read More »

Scroll to Top